Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Amanda Angelman

Amanda Angelman
Amanda Angelman
b. 1988, Sweden

Hits for a mum

I often prefer documentary material as a starting point in an attempt to access a subjective story and then juxtapose it with my own interests. Video is good because the border between photo and video, text messages and REC are unclear. Teenagers and old ladies are interesting because life is about to start or has just been.

For my degree project, I show a film about me and my mother in which we are both young and old but that is mostly in relation to others expectations. And perhaps mostly in relation to my own ideas of what it means to be adults together.

Hits för en mamma

Jag vill ofta ha ett dokumentärt material som ingång och sen vill jag åt en subjektiv bild för att ställa den mot mitt intresse av den. Video är bra eftersom gränsen mellan foto och video, sms och REC är oklar. Tonåringar och tanter är intressanta för att deras liv ska börja eller har varit.

I mitt examensarbete visar jag en film om mig och min mamma där vi båda är unga och gamla, men främst i förhållande till vad andra förväntar sig. Och kanske mest i relation till min egen idé om vad det innebär att vara vuxna tillsammans.