Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Jonas Karén

Jonas Karén


Jonas Karén
b. 1980, Sweden

I thought it was you I saw, but it was on the moon that rose over my bed and kept me awake

The best thing about art
is that it can make you feel less lonely.
Like there is always someone there who understands you.
Like when you hear a song or see a film
which feels like it is taken from your own life
and you feel that what you have experienced is real*

I have depicted my family and our life for as long as I have been an artist. Be it in the form of video, textile work, performance, sculpture or painting, our collective experiences have been the starting point of all my work.

My work for my degree project has revolved around the materiality of painting. I paint thin layers of oil colour on gunny to preserve the coarse structure of the fabric. I do this as a direct reference to the strong experiences of materiality I had in my childhood, which still hold great importance for me in my work.

*Yoko Bono

Jag trodde det var dig jag såg men det var bara månen som steg full över min säng och höll mig vaken

Det bästa vi vet med konst är att den kan
få dig att känna dig mindre ensam.
Som att det finns nån som förstår en.
Som när man hör en låt eller ser en film
som känns som tagen ur ens liv
och man känner att det man upplevt är på riktigt*

Jag har avbildat min familj och vår gemensamma historia så länge jag varit konstnär. Vare sig det handlat om video, textilt arbete, performance, skulptur eller måleri har våra delade erfarenheter varit startpunkten för allt mitt konstnärliga arbete.

Mitt arbete på Konstfack har kretsat kring måleriets materialitet. Jag målar tunna lager av oljefärg på juteväv för att behålla dukens grova textur. Detta är en direkt referens till de starka barndomsupplevelser av olika material som fortfarande är en viktig hörnsten i mitt skapande.

* Yoko Bono, Det finns inget bättre