Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Peder Winding

Peder Winding
Peder Winding
b. 1992, Sweden

the tender brutality

corporal internal between external –

Every time a body meets another body, it simultaneously experiences the recognition, the known and the alien, the unfamiliar. Which is this body I know so well, that I in every moment experience again?

to to to relate to

exploration investigates, gathering compiling valuating repeating retakes. variations variables

to see, to be seen
we don’t see the position from where we see

den ömsinta brutaliteten
kroppsligt inom mellan utom –
Varje gång en kropp möter en annan kropp upplevs på samma gång det igenkännande, bekanta och det främmande, obekanta. Vilken är denna kropp jag känner så väl, och som jag i varje stund upplever på nytt?
 
att att att förhåller sig till
utforskande undersöker, samlar sammanställande värderar upprepande omtagningar. variationer variabler
 
att se, att bli sedd
vi ser inte den position från vilken vi ser