Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Elise Léonin

Elise Léonin

Elise Léonin
b. 1983, Sweden

External Memory Storage - Possible States of Matter

“All those moments will be lost in time, like tears in rain.”*   

Since the invention of the camera, the possibilities for documentation and information storage have radically changed our relation to the past and our memory. But nothing is static, nothing is solid. Everything is constructions, yet we want to freeze time, save and archive.

I am interested in transience, state changes and possible states of matter. Themes I work with are different aspects of memory, perception and materiality in relation to technology, science, and time. In this project I have recorded and aestheticized chemical reactions and physics phenomena and present the footage in a sculptural installation. 

*Quote by Rutger Hauer from the film Blader Runner

External Memory Storage - Possible States of Matter

“All those moments will be lost in time, like tears in rain.”*

Sedan kameran uppfanns har våra möjligheter att dokumentera och spara information förändrat vårt sätt att förhålla oss till det förflutna och minnet. Men – inget är statiskt – allt är konstruktioner och allt är föränderligt. Trots det önskar vi stanna tiden, frysa ögonblicket och lagra för evigt.

Jag intresserar mig för förgänglighet och materiella tillstånd. Teman i mitt arbete är olika aspekter av minne, perception och materialitet i relation till teknologi, vetenskap och tid. I detta projekt har jag spelat in och estetiserat kemiska reaktioner och fysikaliska fenomen och presenterar materialet i en installation med skulpturer.

*Citat av Rutger Hauer i filmen Blade Runner