Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Nils Karlsson

Nils KarlssonNils Karlsson
b. 1980, Sweden

Utställning

My work centres around places as desire – on places which lack a physical terrain or geographical coordinates but which must still be brought into existence. Places whose blueprints can be found in moments that are here and now and in an unconscious stream. By painting and drawing I uncover landscapes, at the pace of my hand. Places in constant flight, in congealed dreams.

Exhibition

Mina arbeten kretsar kring platsen som begär – om plats som inte har fysisk terräng eller geografiska koordinater men som ändå måste bli till. Ställen med förlaga i stunderna som är nu och i en omedveten ström. Genom måleri och teckning avtäcker jag landskap i handens takt. Platser i ständig flykt, i stelnad dröm.