Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Jakob Hultin Rosenberg

Jakob Hultin Rosenberg


inget kan förbrukas (nothing can be consumed), sculptural installation, 2016


inget kan förbrukas (nothing can be consumed), sculptural installation, 2016


den delade kroppen (the divided body), sculptural installation, 2015


temporary shelter, sculptural installation, 2015


den delade kroppen (the divided body), sculptural installation, 2015


The Eternal Body

the body, my body and everything’s body. flesh, matter, materials. fixed, constant, divisible, in motion. what is the body. can you touch it, is it everywhere, within us and around us. is everything the same, within the same body, the universe. the divided body. the common body. the crying body. the eternal body.

den eviga kroppen

kroppen, min kropp eller alltings kropp. kött, materia, material. fast, konstant, delbar, i rörelse. vad är kropp. går kroppen att ta på, finns den överallt, inom oss och runt oss. är allting samma kropp, inom samma kropp, universum. den delade kroppen. den gemensamma kroppen. den gråtande kroppen. den eviga kroppen.