Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Astrid Filin

Astrid Filin


Astrid Filin
b. 1991, Sweden

Slussen

As a recently graduated artist there are different tactics you can use to get a foot into the highly competitive art world. Having heard that SL sends talent scouts to the schools’ degree shows, I decided to make art that would fit their billboards at Slussen and I hope to get accepted.

Slussen

Som nyutexaminerad konstnär finns olika taktiker för att ta sig in i en konkurrensutsatt konstvärld. Efter att ha hört att SL talangscoutar på skolornas slututställningar bestämde jag mig för att göra konst som passar i deras billboards vid Slussen och hoppas på att bli antagen.