Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Gustaf Lilliestierna

Gustaf Lilliestierna
Genetic color matrix (portrait of molecular self)

Date: Fri, 9 Oct 2015 15:42:03

“I guess we have not been involved in an art project before. We do not sequence genomes for private persons without a medical doctor or human geneticist in the background. In your case you are not interested in a genetic interpretation of your sequence. So this is possible. We will ask you to confirm that you will not analyse the data for such purposes, or if so, we will be out of warranty.”

Date: Wed, 25 Nov 2015 18:56:38

“You are interested in the sequence of your personal genome. As discussed and confirmed you will not use the sequence for any medical or genetic purposes. The sole purpose of the project is for art. We will send you a special container for collecting a spit sample from you. You will return the sample including a signed and binding order and a signed written consent to us. You will declare that you are aware of the fact that the sequence and analysis is for research purposes only and that we do not take any liability if someone is using this sequence for any interpretations in terms of your genetic risk.”

Genetisk färg matris (molekylärt porträtt av jaget)

Datum: Fre, 9 Okt 2015 15:42:03

“Jag skulle gissa att vi aldrig varit involverade i ett konstprojekt förr. Vi utför inte sekvensering åt privatpersoner utan en medicinsk doktorand eller humangenetiker i ryggen. I ditt fall är du inte intresserad av en genetisk tolkning av kartläggningen. Så det är genomförbart. Vi kommer be dig att bekräfta att du inte kommer analysera denna data i dessa syften, om så, kommer garantin inte gälla.”

Datum: Ons, 25 Nov 2015 18:56:38

“Du är intresserad av att kartlägga ditt personliga genom*. Som diskuterat och bekräftat kommer du inte att använda sekvensen till några medicinska eller genetiska syften. Det enda syftet för projektet är konsten. Vi kommer skicka en specialbehållare för ditt salivprov. Du kommer att skicka tillbaka proverna tillsammans med en undertecknad och bindande order och ett skriftligt undertecknat medgivande till oss. Du kommer att förklara att du är medveten om det faktum att sekvensen och analysen är endast i forskningssyfte. Och vad gäller den genetiska riskfaktorn tar vi inte något ansvar om någon använder denna sekvens för att göra eventuella tolkningar.”

*genom = en cells totala arvsmassa