Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Emmeli Person

Emmeli Person


Still image from film, Phantom, 2016


Sculptural installation, Phantom, 2016


Sculptural installation and still image from film, Phantom, 2016


Sculptural installation and still image from film, Phantom, 2016


Bronze foundry, KKV Stockholm, during the making of bronze bust.


Phantom

Phantom sensations are described as perceptions that an individual experiences relating to a limb or an organ that is not physically part of the body.

Empathy is the capacity to understand or feel what another being (a human or non-human animal) is experiencing.

Reification generally refers to making something real, bringing something into being, or making something concrete.

Phantom

Fantomkänslor beskrivs som upplevelsen av sinnesintryck från en lem eller ett organ som inte är en fysisk del av kroppen.

Empati är förmågan att förstå eller känna vad en annan varelse (människa eller ickemänskligt djur) upplever.

Förtingligande betyder vanligtvis att göra någonting verkligt, att skapa någonting, eller att göra någonting konkret.