Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Aleksandra Jarosz Laszlo

Aleksandra Jarosz Laszlo


Aleksandra Jarosz Laszlo
b. 1973, Poland

Negotiating Authenticity. In Search of an Ideal.

“A myth provides the ability to create meaning in a meaningless world. Myths have a narrative pattern that gives meaning to our existence. Whether the meaning of life is only that which we through our individual power supply life, as Sartre would argue, or there is a sense in which we must discover, as Kierkegaard would say, the result is the same: the myths are our way to find this meaning and importance. The myths are like beams in the house: they are not visible from outside, but still form the backbone that holds the house together so that you can live in it.”*

I examine our need for myths by creating historical hybrids in my works. Legends and facts are mixed up; we can no longer separate them. We lack the knowledge we have lost. We sort out the memories and choose to ignore the painful, shameful and ugly. History is not static or complete. How can we be sure that it is genuine? And how can we measure it? We repeat it and take it for granted.

What is history? How precisely our time on earth is portrayed partly due to events in the past and how our ancestors shaped the world we live in today. But writing history can be seen as a science or as a creative literary activity. History creates our identity as individuals and as a nation. But the substance is intended to create the basis for identity and stability or to provide a basis for criticism of consolidating truths?

Aleksandra Jarosz Laszlo, 2016

*Rollo May, ”The Cry for Myth” W. W. Norton & Company, Inc. 1991

Att förhandla äkthet. På jakt efter ett ideal.

”En myt ger möjlighet att skapa mening i en meningslös värld. Myter är berättelsemönster som ger betydelse åt vår existens. Vare sig tillvarons mening bara är det som vi av egen individuell kraft tillför livet, som Sartre skulle hävda, eller det finns en mening som vi måste upptäcka, vilket Kirkegaard skulle påstå, är resultatet detsamma: myterna är vårt sätt att finna denna mening och betydelse. Myterna är som bjälkarna i ett hus: de syns inte utifrån men bildar ändå den stomme som håller huset samman så att man kan bo i det.”*

Jag undersöker vårt behov av myter genom att skapa historiska hybrider i mina verk. Legender och fakta blandas ihop; vi kan inte längre skilja dem åt. Vi saknar kunskap som vi har förlorat. Vi sorterar minnen och väljer bort det smärtsamma, skamliga och fula. Historia är inte statiskt eller komplett. Hur kan vi vara säkra att den är äkta? Och hur kan vi mäta den? Vi upprepar den och tar den för given.
Vad är historia? Hur just vår tid på jorden gestaltas beror bland annat på händelser i det förflutna och på hur våra förfäder format den värld vi i dag lever i. Men att skriva historia kan ses som en vetenskap eller som en kreativ, litterär aktivitet. Historia skapar vår identitet som individer och som nation. Men är ämnets syfte att skapa grund för identitet och stabilitet eller att ge en grund för kritik av befästa sanningar?

Aleksandra Jarosz Laszlo, 2016

*Rollo May, ”The Cry for Myth” W. W. Norton & Company, Inc. 1991