Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Filippa Hanzon

Filippa Hanzon
Filippa Hanzon
b. 1985, Sweden
0046762332311

Gruppen (The Group)

The documentary film About Men (2013) is about a group of men exploring their vulnerable selves through a men’s group in North Idaho. Eight men meet every Wednesday, to fall and catch each other as challenges are faced.

In Stockholm during autumn 2015, seven women re-enact the trailer of About Men. Through a transcript they recreate the setting of the trailer. Scene by scene the group of women reconstruct the men’s conversation, body language and emotions.
None of the participants have met before the first time of recording. While trying to recreate a group, a group dynamic among themselves emerge. Gruppen creates a fragmentary narrative of authenticity, community and a norm-critical exploration of gender and age.

Participants:
Carmela Agenjo Cepeda
Ingrid Ahnér
Marianne Benn
Ann Bergström
Eeva-Liisa Häggström
Nanette Sjöholm
Margot Zettergren Berge

Filippa Hanzon is working interdisciplinary with issues related to group dynamics, power structures and collaboration.
Her work incorporates video, staging environments, actors and conversation (dialogues and monologues).
Through her interest in social structures, she explores the relations between the individual and the collective.

Gruppen

Dokumentären About Men (2013) handlar om en grupp män som utforskar sina sårbara jag i en mansgrupp i norra Idaho, USA. Åtta män träffas varje onsdag för att falla och fånga varandra när de konfronterar utmaningar.

I Stockholm under hösten 2015 återskapar sju kvinnor trailern till About Men. Med hjälp av en transkribering återskapar de omständigheterna i trailern. Scen för scen återskapar de männens konversation, kroppsspråk och känslor.
Ingen av deltagarna har träffat de andra innan inspelningen. Medan de försöker återskapa en grupp så uppstår en gruppdynamik mellan dem. Gruppen skapar ett fragmentarisk narrativ av autencitet, samhörighet och normkritiskt utforskande av kön och ålder.

Deltagare:
Carmela Agenjo Cepeda
Ingrid Ahnér
Marianne Benn
Ann Bergström
Eeva-Liisa Häggström
Nanette Sjöholm
Margot Zettergren Berge

Filippa Hanzon arbetar med tvärvetenskapliga frågor kring gruppdynamik, maktstrukturer och samarbete.
Hennes arbete inkluderar video, miljöskapande, skådespelare och konversationer (dialoger och monologer).
Genom hennes intresse i sociala strukturer utforskar hon relationen mellan individen och kollektivet.