Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Eric Andersson

Eric Andersson


Södertäljevägen's Nature

In October 2015, together with Simon, I set up a nature reserve to the south of Stockholm. We marked out an area along the Södertäljevägen road with a five kilometre radius. The area stretches from the Nyboda depot to the North, to Elektraparken in the south and includes various types of nature. Everything from deciduous forests, grassy areas and rocky ground, to roads, industrial areas and residential areas. The Södertäljevägen road cuts straight through the reserve, whereas the outskirts are characterised by the area where the road meets the industrial and residential areas. After two months, the information board for the nature reserve was moved, but the area is still available to the general public.

The reserve’s homepage: www.sodertaljevagen.se

Södertäljevägens natur

Oktober 2015 inrättade jag, tillsammans med Simon, ett naturreservat i södra Stockholm. Vi markerade ett område längs med Södertäljevägen med en omkrets på fem kilometer. Området sträcker sig från Nybodadepån i norr, till Elektraparken i söder och omfattar en blandad natur. Alltifrån olika slags lövskog, gräsytor och hällmark till vägbanor, industrimark och kvartersbebyggelse. Rakt igenom reservatet går Södertäljevägen, medan utkanterna karaktäriseras av den zon där vägen möter industriområden och bostadskvarter. Informationstavlan om naturreservatet togs bort efter två månader, men området är fortfarande tillgängligt för allmänheten.

Reservatets hemsida: www.sodertaljevagen.se