Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Nina Noreskär

Nina Noreskär


could drag you and…


situation 3
- black stripe on a mix of red, orange and yellow. - please, come over and sit here - how flags wave - there is a back - over and over, look over there! - together forever together forever forgot your name - how a pile of laundry lies on the floor - how the blanket covers the body - could you hold over here and then go?

Nina Noreskär’s practice is focused on the materiality of painting in an expanded field of sculpture and performance. It is a process-based, daily, experimental and methodical practice.
Painting can be a tool for many things and by applying it to different themes and places, it can move and change as a method and practice. Nina Noreskär’s work is collective, both within its non-hierarchal use of materials and also in its way to incorporate different possibilities of usage.
A painting can be placed on the floor as a kind of picnic blanket and create a social interactive space for conversation. It can be folded and put into piles not showing off at all. It can be unfolded by several persons. It can be rolled or just hang on the wall. These are all suggestions that are visible in Nina’s practice.

- black stripe on a mix of red, orange and yellow. - please, come over and sit here - how flags wave - there is a back - over and over, look over there! - together forever together forever forgot your name - how a pile of laundry lies on the floor - how the blanket covers the body - could you hold over here and then go?

Nina Noreskärs praktik riktar in sig på måleriets materialitet i ett utvidgat fält som inkluderar skulptur och performance. Det är en processbaserad, daglig, experimentell och metodbaserad praktik.
Måleri kan vara ett verktyg för många saker och genom att placera det i olika teman och på olika platser kan det skifta som metod och praktik. Nina Noreskär visar ett kollektivt måleri både i den icke-hierarkiska materialanvändningen och på de många sätten en målning kan visas och behandlas.
En målning kan ligga på marken som en picknickfilt och skapa en social, interaktiv plats för samtal. Den kan vikas till en hög, den kan vecklas ut av flera personer, den kan rullas ihop eller bara hänga på väggen. Dessa är alla förslag Ninas praktik visar på.