Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Ana Barata Martins

Ana Barata Martins


Ana Barata Martins
b. 1989, Portugal

La maison portugaise

For the Degree Exhibition, I question the present state of the architectonic and cultural identity of Portugal’s inland, as a possible reason for the loss of the cultural value of these regions. Starting with the Portuguese fascist modernist architectonic style, I examine how the dictatorial regime used the vernacular rural architecture to construct their nationalistic discourse, and how this dictatorial aesthetic returns to today’s rural landscape. There can be found common points: both aesthetics are a generalisation at a national scale and a fragmentation of the traditional vernacular architecture. This work also points out the mortgaged future of rural regions on a worldwide scale. With rural exodus being an ever-growing reality in most parts of the world, how can these regions sustain their cultural value?

La maison portugaise

I Vårutställningen ifrågasätter jag den nuvarande arkitektoniska och kulturella identiteten i Portugals inland som en möjlig orsak till förlusten av kulturella värden i dessa regioner. Jag tar min utgångspunkt i den portugisiska fascismens modernistiska arkitektur för att undersöka hur den diktatoriska regimen använde den folkliga landsbygdsarkitekturen i konstruktionen av sin nationalistiska diskurs och hur denna diktatoriska estetik återvänder till dagens landsbygd. Det finns en del gemensamma nämnare: båda dessa estetiker är generaliseringar på en nationell skala och en fragmentering av den traditionellt folkliga arkitekturen. Detta arbete visar även på den belånade framtiden för landsbygdsregioner från ett globalt perspektiv. Med avfolkning av landsbygden som ett ständigt växande faktum i de flesta delar av världen, hur kan dessa regioner bibehålla sina kulturella värden?