Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Jonas Böttern

Jonas Böttern


Performance lecture


Vinyl text on floor


Pen on White boards


Searching for the European Roller

Searching for the European Roller is a performance lecture that weaves in and out of the history of a blue disappearing bird. Approximately 20 minutes in length, the lecture is produced and performed by Hillside Projects (Jonas Böttern and Emily Mennerdahl). Taking place within a scene-like built set; the lecture involves drawings, plants, photographs and analogue artefacts, as well as guest appearances from both real and fictious “specialists” on the subject matter. Applying and experimenting with characters and disparate uses of an “authoritative” voice in telling the story of the bird, the lecture brings to the surface questions around culture-nature, belonging and memory. Hillside Projects delivers the performance with humour and sensitivity, re-tracing the memories and emotions of the blue bird and questioning its need for departure and the strong national desire for its return.

Based in Stockholm, Hillside Projects works collaboratively and in dialogue with other thinkers, artists and professionals from a variety of fields. Interdisciplinary in nature, Hillside Projects playfully explore cultural, social and political narratives whilst taking part in a discourse on nature. Hillside Projects’ main aim is to dismantle and reconsider facts as we know them or as we believe we are expected to know them. Through lecture performances, installations and video the group experiments with ways of telling stories and the re-telling of stories.

Who decides what is to be told?
Who decides how it is to be told?

Searching for the European Roller

Searching for the European Roller är en föreläsning/performance som väver sig in och ut genom historien om en försvinnande blå fågel. Den cirka 20 minuter långa föreläsningen produceras och ges av Hillside Projects (Jonas Böttern och Emily Mennerdahl). Föreläsningen äger rum i en scenliknande miljö och kombinerar teckningar, växter, fotografier och analoga föremål samt gästspel från både verkliga och fiktiva “experter” inom ämnesområdet. Genom att använda sig av och experimentera med karaktärer och olika tillämpningar av en “auktoritär” röst i berättelsen om fågeln lyfter föreläsningen fram frågor kring kultur/natur, tillhörighet och minne. Hillside Projects ger en föreställning med humor och känslighet som följer den blå fågelns minnen och känslor samt ifrågasätter dess behov att ge sig av och den starka nationella längtan efter dess återkomst.

Hillside Projects, som är baserade i Stockholm, arbetar i samarbete och dialog med andra tänkare, konstnärer och fackmän från olika områden. Den tvärvetenskapliga karaktären låter Hillside Projects utforska kulturella, sociala och politiska berättelser och samtidigt delta i en diskurs gällande naturen. Hillside Projects huvudsakliga mål är att dissekera och ompröva fakta som vi känner till dem eller tror oss förväntas känna till dem. Genom performance-föreläsningar, installationer och video experimenterar gruppen med olika sätt att berätta och återberätta historier.

Vem bestämmer vad som ska berättas?
Vem bestämmer hur det ska berättas?