Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Anna Classon

Anna Classon


Film still from video


Our gaze is a movement which we choose to follow

Our Gaze is a Movement Which We Choose to Follow is a project which explores how ways of seeing, through repetition, could create common ways of seeing. How the gaze can be seen as a movement, meaning both as a direction and a popular movement.

Vår blick är en rörelse som vi väljer att följa

Vår blick är en rörelse som vi väljer att följa är ett verk som undersöker hur synsätt genom upprepning blir gemensamma, hur de formar och formas av ett vi. Hur blicken kan förstås som en rörelse, i ordets dubbla bemärkelse, dels som i riktning men även som en folkrörelse.