Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Kristin Ylikiiskilä Broberg

Kristin Ylikiiskilä Broberg


Text and installation, documentation in the studio, Go soft repair for active damaged care.


Text and installation, documentation from a locker room, Go soft repair for active damaged care.


Text and installation, Go soft repair for active damaged care.


Text and installation, Go soft repair for active damaged care.


Text and installation, Go soft repair for active damaged care.


Go so soft repair for active damaged care

My degree project takes place in a public shower and changing room. The place where tiling, sweat and shower gel mixes with memories of growing up, invisible social codes, eavesdropping and different kinds of bodies. There is an interesting tension here between the public nature of the room and the private nature of what goes on: getting changed, being naked, getting rid of dirt. What is your relation to public showers and changing rooms?

This work, as most of my works, concerns socialisation processes, dialogues and different acts of doing that we find in our day to day lives. My investigative work is based on the visible and invisible frameworks that construct a given situation. The investigation is done from within, by being part of the system. Materials, colours, ideologies, feelings, formalities, logic, stories, details and associations and gathered up, examined and utilised. The question is where the line is drawn for fitting into a system and how it affects the people within the system.

Go so soft repair for active damaged care

Mitt examensarbete utspelar sig i omklädningsrum och duschrum. Platsen där kakel, svett och duschtvål blandas med minnen från uppväxten, osynliga sociala koder, tjuvlyssnande och kroppar av olika slag. Här finns en intressant spänning mellan rummets offentlighet och det privata som sker: byta om, gå nakna, göra sig av med smuts. Vilken är din relation till omklädningsrum och duschrum?

Precis som i det här projektet brukar mina verk kretsa kring socialiseringsprocesser, samtal och olika göranden som finns i vardagen. De synliga och osynliga ramverk som bygger situationen är utgångspunkten för det undersökande arbetet. Undersökandet sker inifrån, genom att vara del av systemet. Material, färger, ideologier, känslor, formalia, logik, historier, detaljer och associationer samlas, undersöks och används om vartannat. Frågan är vart gränsen går för vad som ryms inom systemet och hur det påverkar människorna i det.