Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Carl Samuelsson

Carl Samuelsson


Carl Samuelsson
b. 1982, Sweden

Asphalt flowers

With 3D scanning and casting I have been investigating how information within an existing site can be translated and transformed into a spatial structure in order to get an understanding of how architecture can reflect a sites history and the affect of time.
My investigation is a site specific translation of Slussen, a site with many layers of history that is now facing a new era.
The Project resulted in two proposals for a monument:

One – a transformation of collected fragments from Slussen assembled in a spatial structure.

Two – a scewed perspective from Slussen transformed into an artifact.

Asfaltsblommor

Med 3D scanning och gjutning har jag undersökt hur information inom en plats kan omformas och översättas till en rumslig struktur för att få förståelse för hur arkitektur kan spegla en plats historia och effekten av tid.

Min undersökning är en platsspecifik översättning av Slussen – en plats med många lager av historia som nu ska möta en ny era.
Projektet resulterade i två förslag för ett monument.

Ett – en transformation av samlade fragment från Slussen ihopsatta i en rumslig struktur.

Två – ett förvridet perspektiv från Slussen transformerat till en artefakt.