Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Katharina Sofie Kraus

Katharina Sofie Kraus


material experiments and processes


material collection


material collection made from algae


possible material application: the spatial structure


inside the material

Katharina Sofie Kraus
b. 1986, Germany

An Alternative Future of Spatial Materiality

The shells of the spaces we inhabit are most likely not very different from one another regarding their materiality. Concrete, brick, plasterboard, wallpaper, plaster, tiles, laminate, vinyl, wood in the best case. Looking from a material’s perspective we all inhabit similar spaces. But how does that affect us and our relationship to those spaces?
Through a material-driven design process I am exploring possibilities to work with new or uncommon materials in a spatial context in order to find out what happens if we change the materiality of a space. Can materials change our relationship to a space?
Do they influence how we use a space and behave in it?

En alternativ framtid för rumslig materialitet

Skalen av de rum vi bebor är troligen inte särskilt olika när det gäller materialitet. Betong, tegel, gipsskivor, tapeter, gips, kakel, laminat, vinyl, trä i bästa fall. Från ett materiellt perspektiv lever vi alla i liknande utrymmen. Men hur påverkar detta oss och vårt förhållande till dessa utrymmen?
Genom en materialdriven designprocess utforskar jag möjligheterna att arbeta med nya eller ovanliga material i ett rumsligt sammanhang för att ta reda på vad som händer om vi förändrar materialiteten i ett rum. Kan material förändra hur vi förhåller oss till rummet?
Påverkar de hur vi använder ett rum och beter oss i detsamma?