Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Sam Anders

Sam Anders

Sam Anders
b. 1987, Netherlands

Sunsations

Daylight is a precious good; life without it is simply unthinkable.
Inspired to create an environment in which people perceive the effects of daylight in a multi-sensory experience, I designed Sunsations; an artefact that takes you on a journey of the senses.
I invite visitors to “listen to the environment” as it appeals to the recollection of their memories, once immersed in visual and olfactory incentives. The “sunsational experience” illustrates the psychological impact of daylight on us human beings and its physical impact on the space surrounding us.
I aim to open-up the discussion around the effects of daylight on our well-being and the importance of implementing the beneficial elements of this phenomena in our profession as spatial designers.

Sunsations

Dagsljus är en värdefull vara; ett liv utan det är helt enkelt otänkbart.
Inspirerad att skapa en miljö där människor kan känna effekten av dagsljus i en upplevelse som berör flera sinnen designade jag Sunsations; en konstprodukt som tar med dig på en resa för sinnena.
Jag inbjuder besökaren att “lyssna till miljön” då den lockar fram minnen, försjunkna i visuella och luktrelaterade incitament. Den “sunsentionella upplevelsen” illustrerar dagsljusets psykologiska inflytande på oss människor och dess fysiska inverkan på rummet omkring oss.
Mitt mål är att öppna upp för en diskussion om dagsljusets effekter på vårt välbefinnande och vikten av att implementera det här fenomenets goda sidor i vår praktik inom rumslig gestaltning.