Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Malin Kent

Malin Kent


Malin Kent
b. 1984, Sweden
+46739313353

Insanatorium

This project is developed around the topic of caretaking and space-taking and I’m focusing on cleaning and maintenance. With this I have two major intentions. One is to reveal and reflect upon different aspects of the social constructions regarding how we should act and interact in our everyday life. The other is to raise up the act of taking care of a space as an important space-creating and space-preserving activity.

As a foundation to discuss my topic, I have gone about a 100 years back in time to visit Märta Söderberg, the first wife of the Swedish author Hjalmar Söderberg. She was declared mentally insane and institutionalized in 1911 by the friends of her ex-husband, partly because she was unable to keep the household clean and under control.
From this story physical metaphors, public actions and grounded speculations have appeared.

Insanatorium

Det här projektet har utvecklats ur koncepten att ta hand om och att ta plats i rummet. Jag har fokuserat på rengöring och underhåll. Jag har två övergripande syften med det här. Ett är att visa och reflektera över olika aspekter av de sociala konstruktionerna för hur vi bör agera och interagera i vår vardag. Det andra är att upphöja akten att ta hand om en plats som en viktig rumsskapande och rumsbevarande aktivitet.

Som en grund för diskussion för mitt ämne har jag gått cirka 100 år tillbaka i tiden för att besöka Märta Söderberg, författaren Hjalmar Söderbergs första fru. Hon förklarades sinnessjuk och institutionaliserades år 1911 av en vän till hennes ex-man, delvis för att hon var oförmögen att hålla hushållet rent och i ordning.
Ur den här historien har fysiska metaforer, offentliga aktioner och grundade spekulationer uppstått.