Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Josefin Hellström Olsson

Josefin Hellström Olsson

Josefin Hellström Olsson
b. 1984, Sweden

Assembly of fragments

In today’s modern society, we are surrounded by pictures and experience so much through a framed reality. I am fascinated by how pictures surrounding us create and represent a reality and how we experience space through pictures. I am also interested in the substance of a picture’s authenticity and how we read it and explore it through the rectangular frame. It creates a cut-out of a space like a stage, a reality somewhere in between visual art, scenography and architecture.

I think that an important part of my profession is to find various expressions to inspire and to influence. By creating frames in various shapes, I want to collect other people’s cut-outs and impressions and to interpret, associate and experience new spatial possibilities. For me there are always various stories to tell and find. Different ways of perceiving, interpreting and understanding our surroundings. I want to challenge our notions and make us question our generic norm of interior. An assembly of impressions creates a spatial collage out of personal fragments.

Assembly of fragments

I vår vardag är vi ständigt omgivna av bilder som påverkar oss genom diverse medier. I mitt examensarbete har min utgångspunkt varit hur bilder representerar rum och hur de skapar utsnitt av en verklighet. Vad väljer vi att skärma av, läsa in, definiera och prioritera? Hur läser vi, hur upplever vi dem och hur representerar den rektangulära tvådimensionella formen en tredimensionell rumslig sanning? En avbildning någonstans mittemellan scenografi, illusion, bildkonst och arkitektur.

I mitt yrke letar jag ständig efter nya intryck och inspiration. Jag vill att miljöer ska uttrycka och påverka. Genom att skapa ramar i olika former och samla andras utsnitt från deras vardag, vill jag uppleva, tolka och associera kring de olika elementen, utifrån nya perspektiv och möjliga rumsligheter.

Jag vill utmana och ifrågasätta vår vardagliga rumsliga uppfattning och skapa rum och element som väcker vår fantasi, association och påverkar oss på nya sätt. En samling av utsnitt skapar ett rumsligt collage av personliga fragment.