Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Sara Wetterqvist

Sara Wetterqvist
Sara Wetterqvist
b. 1985, Sweden

SPACE SUITS – Investigating the Borderland of Body, Clothes and Interior

”A space suit is a garment worn to keep a human alive in the harsh environment of outer space.”*

Imagine this harsh environment to be the subway station of Slussen during rush hour. You are wrestling your way through the viscous dough of people in the staircase to change platforms. The only thing separating your body from other bodies are the layers of textiles in your clothes, creating a small space surrounding each body. The architecture is squeezing the mass of people to fit into the staircase. Even though you have all these protective layers on, people are coming too close.

The relationship between the body and the interior is an intimate one. The interior steps into our personal sphere, closer than we let most people. The interior architect is responsible for that relationship. I believe a way to create architecture that takes care of its inhabitants, is to use the body as a starting point, and layer by layer arrange the interior around it.

Clothes can be described as the bridge between the body and the interior. By using principles and materials from the field of clothes making, combined with the tools of interior architecture, I investigate lines between body, clothes and interior to find ways of bringing architecture closer to the body.

*Space suit (Wikipedia)

SPACE SUITS – En undersökning av gränslandet mellan kropp, kläder och rum

”En rymddräkt är ett klädesplagg som bärs för att hålla en människa levande i den hårda miljön i yttre rymden.”*

Föreställ dig att denna hårda miljö är Slussens tunnelbanestation i rusningstid. Du kämpar dig fram genom den trögflytande folkmassan i trappan för att byta plattform. Det enda som separerar din kropp från andras är lagerna av tyg i era kläder, de skapar ett litet rum som omsluter varje kropp. Arkitekturen tvingar er närmre varandra och trots att du har dina skyddande klädlager kommer människorna för nära.

Relationen mellan kropp och rum är intim. Rummet stiger innanför vår personliga sfär, närmre än vad vi tillåter de flesta människor att komma. Inredningsarkitekten är ansvarig för den relationen. Ett sätt att skapa arkitektur som respekterar människan är att använda kroppen som utgångspunkt och lager för lager bygga upp rummet runt om.

Kläder kan beskrivas som en brygga mellan kropp och rum. Genom att kombinera principer och material från klädsömnad med arkitektens verktyg, utforskar jag gränserna mellan kroppen, kläderna och rummet. På så sätt förs arkitekturen närmare kroppen.

*Rymddräkt (Wikipedia)