Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Sofia Larson

Sofia LarsonSofia Larson
b. 1993, Sweden
+46(0) 701 49 32 34

Casting Light

Space and light are co-dependent. Without light we cannot perceive space; white surfaces become black. Without surfaces we cannot see light; it is immaterial. This symbiotic relation between light and space is what I am investigating. Because if we cannot see surfaces without light, then light is part of what defines them. By sculpting a relation between inlets of light and surfaces I define space. Through this relation I can create a perception of change even though the space is static. How can I give form to and develop a technique to create a static space that through light expresses change?

Casting Light

Rum och ljus är beroende av varandra. Utan ljuset kan vi inte uppfatta rummet: vita ytor blir till svarta. Utan ytor kan vi inte se ljuset: det är immateriellt. Det är detta symbiotiska förhållande mellan ljus och rum som jag undersöker. Eftersom vi inte kan se ytor utan ljus är ljuset en del av det som definierar dem. Genom att skulptera ett förhållande mellan ljusinsläpp och ytor definierar jag rummet. Detta förhållande tillåter mig att skapa ett intryck av förändring även om rummet är statiskt. Hur kan jag formge och utveckla en teknik för att skapa ett statiskt utrymme som använder ljus för att uttrycka förändring?