Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Linnea Nordin

Linnea Nordin

Linnea Nordin
b. 1989, Sweden

For the wounded Warrior - To design space that challenges the body

I am investigating how I can create everyday spaces that engage the body as well as the mind. I am creating a space that not only makes it easier and more comfortable for the body, but also challenges it. I work with the space as an extension of the body – instead of making us forget our bodies it makes us aware of how we can use them.

With yoga and the various notions of yoga as tools, I am investigating a specific everyday situation – sitting at a desk, working with a computer. By exploring the space under, over and in front of the desk and the body postures that space creates in us, I can redesign that situation into a space that makes us move, touch, feel and use gaze and body postures in new ways – to engage and challenge our bodies.

For the wounded Warrior - To design space that challenges the body

Jag undersöker hur jag kan skapa vardagliga rum som både engagerar kroppen och sinnet. Jag skapar rum som inte bara gör det lättare och bekvämare för kroppen, utan också utmanar den. Jag arbetar med rummet som en förlängning av kroppen – istället för att få oss att glömma våra kroppar, gör de oss medvetna om hur vi kan använda dem.

Med yoga och olika begrepp från yogan som verktyg undersöker jag en specifik vardagssituation: att sitta vid ett skrivbord och arbeta med en dator. Genom att undersöka rummet under, över och framför skrivbordet och de olika kroppspositionerna rummet ger oss kan jag omgestalta situationen till ett rum som får oss att röra oss, vidröra, känna och använda blicken och hållningen på nya sätt – att engagera och utmana våra kroppar.