Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Charlotta Hallström

Charlotta Hallström

Charlotta Hallström
b. 1989, Sweden

Printing objects - making space

I am working with the relationship between an object and the imprint of an object. I am investigating what type of spatial character can be found in this relationship and how I can use it to create space. My aim is to find a way where I can use already existing objects as a tool to search for spatial characters.

Printing objects - making space

Jag arbetar med relationen mellan ett objekt och det avtryck som ett objekt lämnar när det trycks mot en massa. Jag undersöker vilka rumsliga kvaliteter som uppstår i detta möte samt hur jag kan använda dem för att skapa rum. Mitt syfte är att hitta en metod där jag använder objekt som ett verktyg för att finna rumsligheter.