Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Spatial Design / Linn Fredlund

Linn Fredlund


Linn Fredlund
b. 1990, Sweden

SPATIAL OBJECTS of SURFACES & LIGHT

Space is defined by surfaces, not only in the way that they constitute walls, floors and ceilings – surfaces also shape space through their properties of trapping and displaying light.

There are three different ways in which light and surface can interact; either the light can be absorbed by the surface, reflected on the surface back into space, or it can be transmitted through the surface to continue on the other side. I have used these three different interactions of surface and light as a guideline in the design of my degree project.

The result of my work are three objects in three different relations to space; wall, floor & ceiling. Each object represents one of the three interactions of surface and light; absorption, reflection, transmission, and together they form a spatiality through their material and immaterial qualities.

SPATIAL OBJECTS of SURFACES & LIGHT

Rum definieras av ytor, men inte bara genom deras uppbyggnad av väggar, golv och tak – ytor formar även rum genom deras olika förmågor att fånga och synliggöra ljus.

Det finns tre olika sätt som ljus och yta kan interagera på; antingen kan ljuset absorberas av ytan, reflekteras mot ytan och tillbaka ut i rummet, eller så kan ljuset överföras genom ytan för att sedan fortsätta på andra sidan. Jag har använt mig av dessa tre olika samspel mellan yta och ljus som riktlinjer i designen av mitt examensarbete.

Resultatet av mitt arbete är tre objekt i tre olika relationer till rummet; vägg, golv & tak. Varje objekt representerar en av de tre interaktionerna mellan yta och ljus; absorption, reflektion och överföring, och tillsammans formar de en rumslighet genom deras materiella och immateriella kvaliteter.