Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Carl Cyrén

Carl Cyrén


Knitted carbon fibre sock


Carbon glass piece in the making


Knitted carbon glass


Knitted carbon glass


Wounded carbon glass


Carbon Craft

Carbon Craft is an experimental design project where I have relocated carbon fibre from the world of super cars and sports equipment to the world of crafts. My focus has been on combining glassblowing and knitting, but since I am not a craftsman myself, I have collaborated with the glass artist Reino Björk, Smart Textiles in Borås and The Glass Factory in Emmaboda.

The result is a series of experiments collected in an object library showing the results of these collaborations.

Carbon Craft

Carbon Craft är en experimentellt designprojekt där jag har har valt att ta kolfiber ur den tekniska ingenjörsvärlden för att istället jobba med en hantverksmässig approach. De två hantverk jag har kombinerat är glasblåsning och stickning, men då jag inte är en konsthantverkare/hantverkare själv jag har samarbetat med glaskonstnären Reino Björk, Smart Textiles i Borås och The Glass Factory i Emmaboda.

Resultatet är en serie experiment som samlats i ett objektbibliotek som visar resultaten av dessa samarbeten.