Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Jakob Lilliemarck

Jakob Lilliemarck


Sculptural printed circut


Explanatory Machine


Mechanical Machine


PCB Sample


PCB sample

Jakob Lilliemarck
b. 1989, Sweden

Escaping Electronic Commodity

In Sweden, most of us use electronics every day. While the use of electronic devices and the complexity of them are ever-increasing, the average knowledge about how even the most common ones work is diminishing. This phenomena in turn conditions what relations evolve between us and our devices, power structures that come to the surface when they glitch or break. “Events which might conceivably be attributed to some obscure desire on the part of the machine” (Baudrillard 1990). The glitch alienates us from the device because we’re unfamiliar with its machinery, it has been hidden away inside of it.

For my degree project, I have explored how I can design electronics that through their form and intended interaction tell about the inner events of the circuit. I believe that by bringing the inside out, we can start to get acquainted and negotiate new conditions for coexistence with the creature of the device.

Escaping Electronic Commodity

I Sverige använder de flesta av oss elektroniska enheter varje dag. Medan användandet av elektroniska enheter och deras komplexitet fortsätter öka, så minskar vår kunskap om hur ens de enklaste enheter fungerar. Detta fenomen betingar i sin tur vilka relationer som skapas mellan oss och våra enheter, de maktstrukturer som uppstår när de krånglar eller går sönder. Händelser som skulle kunna tillskrivas någon gömd önskan hos maskinen (Baudrillard 1990). Krånglandet alienerar oss från enheten eftersom vi inte förstår hur den fungerar, dess maskineri är gömt från oss i dess innanmäte.

I mitt examensarbete har jag utforskat hur elektronik kan designas så att deras form och avsedda funktioner även kan berätta för oss om vad som händer inuti deras kretsar. Jag tror att genom att det inre lyfts fram till ytan så kan vi bekanta oss med och finna nya sätt att leva med den varelse som är enheten.