Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Harvey Bewley

Harvey Bewley

Harvey Bewley
b. 1988, United Kingdom

Elastic Interfaces of the Third Machine Age

I find it fascinating how a moving machine affords us the ability to think it is alive. Our reactions can be instinctive and playful, often prompting projections of our own moods and characteristics.

Yet in the ‘third machine age’ our technology is static and invisible. In the pursuit of the new and ‘the efficient’ our user interfaces have become ambient and gesture controlled. The life and emotion of the machine is hidden away and miniaturised beyond attention.

For my degree project, I will question functional efficiency and speculate towards a more playful and expressive future. How do we make our products move again?

Elastiska användargränssnitt i den tredje maskinåldern

Jag fascineras av hur en maskin i rörelse kan få oss att uppleva den som vore den levande. Våra reaktioner kan vara instinktiva och lekfulla. De framkallar ofta projektioner av våra egna humör och karaktärsdrag.

Ändå är vår teknologi i denna “tredje maskinålder” statisk och osynlig. I jakt på det nya och “det effektiva” har våra användargränssnitt smält in i omgivningen och styrs nu av gester. Livskraften och känslorna i maskinen är nu gömda och har förminskats utom synhåll.

I mitt examensprojekt ifrågasätter jag den funktionella effektiviteten och spekulerar om en mer lekfull och uttrycksfull framtid. Hur får vi våra produkter att röra på sig igen?