Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Christian Seifert

Christian Seifert

Christian Seifert
b. 1980, Germany
+46 735880452

WE SOLVE NOTHING

The refusal to solve problems allows for the abstraction of capital and state to reveal itself, no longer covered up in the mysticism of word games: we are designing for stakeholder X because of need Y based on condition Z. That structure will never challenge the basis of the needs and conditions themselves. To design without prospects is not for anything, it is a position, a stance, a risk to become a subject of one’s own activity; until then, we are nothing but objects of capital, things moved around to work, vote, and reproduce. Capital is personified in our actions (work, consume, repeat), and the state is personified in our words (participation, rights, justice, freedom). To refuse both personifications means to destroy any form of design which capital and state could use for their reality. The complete negation of design as it exists under any and every category granted by commodification is the ultimate goal, and this cannot be solved. It can only be destroyed.

VI LÖSER INGENTING

Att vägra lösa problem uppenbarar abstraktionen av kapital och stat, inte längre skyld av mystik och ordlekar: vi formger för intressent X på grund av behov Y under villkor Z. Denna struktur kommer aldrig utmana den faktiska grunden för dessa behov och villkor. Att formge utan framtidsutsikter är inte bortkastat. Det är en position, en hållning, en risk att bli ett subjekt i sin egen aktivitet. Tills dess är vi inget annat än objekt för kapitalet – ting som kan flyttas runt för att arbeta, rösta och föröka oss. Kapitalet personifieras i våra handlingar (arbeta, konsumera, upprepa) och staten i våra ord (delaktighet, rättigheter, rättvisa, frihet). Att vägra båda dessa personifieringar är att förstöra varje typ av formgivning som kapitalet och staten kan använda i sina verkligheter. Den slutgiltiga målet är den totala negationen av formgivning så som den existerar under varje kategori av kommersialisering, och detta går inte att lösa. Det kan bara förstöras.