Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Karin Rubing

Karin Rubing


Practicing togetherness with “Äpplet”. Photo: Alexandra A. Ellis


Practicing togetherness with “Spiran”. Photo: Tomi Lehikoinen


Practicing togetherness with “Munken”

Karin Rubing
b. 1985, Sweden

Practicing togetherness

What is the first step in focusing less on goals dictated by societal norms, like for instance spending time and money on buying things you don’t really need? Could it be to focus on inner needs and goals, like having more time for the people close to you? For my degree project, I have worked together with three Swedish families with small children, focusing on intrinsic goals.

I have created ceremonial objects for the families to use to create their own ceremony, as a way to practice togetherness by being more present in the moment. These objects are made in a do-it-yourself manner so that other people can make their own objects from the instructions.

Practicing togetherness can help us to focus more on what we actually want and need, on a personal level, but it could also cause a ripple effect and support a more sustainable society, both socially and environmentally.

Praktiserad samvaro

Vad är det första steget mot att fokusera mindre på mål dikterade av samhälleliga normer? Som till exempel att spendera tid och pengar på att köpa saker som du egentligen inte behöver. Skulle det kunna vara att fokusera mer på inre mål, att ha mer tid för de som är dig nära? I mitt examensarbete har jag jobbat tillsammans med tre svenska småbarnsfamiljer med fokus på inre mål.

Jag har skapat ceremoniella föremål som familjerna fått använda för att skapa sina egna ceremonier som ett sätt att praktisera samvaro genom att vara mer närvarande i stunden. Dessa objekt är gjorda i ett gör-det-själv-manér så att personer kan göra sina egna föremål utifrån instruktionerna.

Praktiserad samvaro kan hjälpa oss fokusera mer på inre önskemål och behov, på en personlig nivå, men det skulle också kunna skapa ringar på vattnet och stödja ett mer hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt sett.