Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Marcin Pogorzelski

Marcin Pogorzelski
Marcin Pogorzelski
b. 1985, Poland
0046 762 922 093

Material Longevity in Temporary World

Most of the materials needed to produce our everyday home products are much too durable and outdated. There is no sustainable way to produce, recycle or dispose of it. We are living in an era where everything can be done by touching a screen. Our lifestyles have changed enormously through the last 20, 30 or 40 years but the materials which are used in our home products have remained the same.

We are still taking everything from nature, without giving anything back. Cutting forests using minerals motherlodes, expending old production processes instead of looking for new ones.

I would like to raise awareness about materials in everyday home products. Show that there are already materials on the market which are much more sustainable and harmless for natural environment.

Project executed in collaboration with PERSTORP.

Materiell hållbarhet i en temporär värld

De flesta material som behövs för att tillverka vardagsprodukter i hemmet är för beständiga och omoderna. Det finns inget hållbart sätt att producera, återvinna eller kassera det. Vi lever i en tid då allt kan göras genom att röra vid en skärm. Våra livsstilar har förändrats enormt under de senaste 20, 30, 40 åren men materialen i våra produkter är desamma.

Vi tar fortfarande allt från naturen utan att ge någonting tillbaka. Vi hugger ner skogar med hjälp av utvunna mineraler, utökar gamla produktionsprocesser istället för att försöka finna nya.

Jag vill öka medvetenheten kring materialen i våra vardagliga produkter. Jag vill visa att det redan finns material på marknaden som är mycket mer hållbara och skonsamma mot naturen.

Projektet har genomförts i samarbete med PERSTORP.