Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Luca Orissé

Luca Orissé


Digital Awareness Kit — Login Dial


Digital Awareness Kit — Time-Credit Card


Digital Awareness Kit — Notification & Saving Balloon

Luca Orissé
b. 1988, Switzerland

The Tangible Intangibles

My degree project explores how physical interfaces could help us become more mindful, engaged and aware in our daily interactions with the digital world.

As more and more products, services and experiences are rapidly moving into this vast, abstract and intangible glossy digital world, it feels as if we are slowly losing both our connection to them and the overall awareness of the ramifications that our (inter)actions in the digital can have in the real world.

It looks at three main areas of friction, identified through research and collaborative workshops: security, payments and saving/work. The proposals take the form of a loosely-connected Digital Awareness Kit, consisting of three objects (a digital-world safe dial, an interactive visual credit card and a notifying/saving balloon) that all, in their unique and slightly quirky ways, critically address their respective areas.

Det gripbara ogripbara

Mitt examensprojekt utforskar hur fysiska gränssnitt kan hjälpa oss bli mer hänsynsfulla, engagerade och medvetna i vår dagliga interaktion med den digitala världen.

I takt med att fler och fler produkter, tjänster och erfarenheter flyttas ut i denna enorma, abstrakta, ogripbara och ytliga digitala värld så tycks det som att vi sakta förlorar både vår koppling till dem och vår allmänna medvetenhet om konsekvenserna som våra handlingar och interaktioner i den digitala världen kan ha i den riktiga världen.

Det fokuserar på tre huvudsakliga friktionsytor som jag identifierat genom forskning och workshop-samarbeten: säkerhet, betalningar och sparande/arbete. Förslagen består av ett löst sammanhållet Digital Awareness Kit, som består av tre objekt (en digital-världs-säker visartavla, ett interaktivt visuellt kreditkort och en meddelande/sparande ballong) som alla på sitt eget och lite udda sätt kritiskt förhåller sig till sina respektive områden.