Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Souzan Youssouf

Souzan Youssouf
I CAN’T BREATHE! Form follows symptoms

“It feels like the whole world’s weight falls down on my shoulders and down on my chest, so that I can’t breathe.”*

There is an increasing number of people on sick leave in Sweden due to unbalanced working conditions. They face emotional, psychological and bodily violence from being burned out. A majority of these people are women, many of which can be described as “Duktiga Flickan” (“the Good Girl”), in other words, ambitious and high performing.

This project is focusing on the most violent sensation of burnout, the anxiety. Together with other “Good Girls” I have explored the aesthetics of the pain.

Anxiety Machine #1 is made to move you into a state of anxiety through pressure of weights and vibrations from sounds. Others’ realities become yours, and you are confronted with your own pain and discomfort. What do you find to be reasonable and what should no one have to experience?

*Workshop participant.

JAG KAN INTE ANDAS! Form följer symtom

”Det känns som att hela världens vikt faller ner på mina axlar och ner på mitt bröst, så att jag inte kan andas.”*

Det finns ett ökande antal sjukskrivna människor i Sverige på grund av obalanserade arbetsvilkor. De möter emotionell, psykisk och kroppsligt våld vid utbrändhet. En majoritet av dessa personer är kvinnor där många som kan beskrivas som ”duktiga flickan”, med andra ord, ambitiösa och högpresterande.

Projektet fokuserar på den mest våldsamma upplevelsen av utbrändhet: ångesten. Jag har utforskat estetiken av smärtan tillsammans med andra ”duktiga flickor”.

Ångestmaskin #1 är gjord för att förflytta dig in i ett stadie av ångest genom tryck från vikter och vibrationer av ljud. Andras verkligheter blir dina, och du blir konfronterad med din egna smärta och obehag. Vad tycker du är rimligt och vad borde ingen behöva uppleva?

*Workshop deltagare.