Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Jacob Stenman

Jacob Stenman

Jacob Stenman
b. 1985, Sweden

Go for it - Live!

For my degree project, I´ve highlighted existing methods and introduced new ways of communication in public space. The lampshade highlights the public announcement board as well as exploring the level of involvement permitted in this seemingly autonomous installation of communication. The radios introduce a new link between public and private space and change the window into a facilitator between inside and outside.
For me these installations have been a way for me expose my interest in this topic and by that creating a common ground for discussion between me and people engaging with the installations. Through these meetings new ideas and insights are created.

Go for it - Live!

I mitt examensarbete har jag lyft fram existerande metoder och introducerat nya sätt att kommunicera i det offentliga rummet. Lampskärmen lyfter fram den offentliga anslagstavlan och utforskar hur mycket deltagande denna till synes autonoma kommunikationsinstallation tillåter. Radioapparaterna skapar en ny länk mellan allmänna och privata rum och förändrar fönstret till en kontaktyta mellan insidan och utsidan.
För mig har dessa installationer varit ett sätt att exponera mitt intresse för detta ämne och ett sätt att hitta gemensamma utgångspunkter för mig och personer som närmar sig installationerna. I dessa möten skapas nya idéer och insikter.