Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Pınar Arabağ

Pınar Arabağ

Pınar Arabağ
b. 1991, Turkey

From The Point I Stand

Our perception of the world is based on our experiences from a partial point of view and built upon our subjective realities.

What would happen if we could challenge our interpretations of reality with a bigger picture of things? 

When Apollo 8 started to orbit around the moon, the picture “Earthrise” was taken. Seeing the earth from a distance, the astronauts had a phenomenal experience which led them to reconsider the meanings of individual differences, national boundaries and conflicts. This cognitive shift they reported was later theorised in psychology as The Overview Effect.

By using the tools and methods of design, can we unfold and investigate the aspects of this phenomenon further? In this hands-on exploration, I aim to create a tool for stepping out – an exercise to rise above the point we stand in place and time.
It is an attempt to enable an instance of overview – maybe to trigger a habit.

From The Point I Stand

Vår bild av världen är baserad på våra erfarenheter från en specifik synvinkel och bygger på subjektiva verkligheter.

 Vad skulle hända om vi utmanade våra tolkningar av verkligheten genom att ta ett vidare perspektiv på saker och ting? 

Fotot Earthrise togs från Apollo 8, i omloppsbana kring månen. Att se jorden på avstånd var en otrolig upplevelse som fick astronauterna att omvärdera meningen med individuella skiljaktigheter, statsgränser och konflikter. Denna kognitiva förskjutning som de vittnade om blev inom psykologin sedermera döpt till The Overview Effect.

Kan vi undersöka aspekter av detta fenomen i ännu större detalj genom att använda verktyg och metoder från formgivningen? I denna praktiska utforskning försöker jag skapa ett verktyg för att stiga ut – en övning i att resa oss över vårt vanliga perspektiv i tid och rum.
Det är ett försök att ge oss en överblick, och kanske att skapa en vana.