Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Design: Individual Study Plan in Design / Martha Brauer

Martha Brauer


Martha Brauer
b. 1986, Sweden

Talking objects

Do objects also speak a language? Can they help us to explain or to remember what we feel or what we have felt? These are some of the questions I want to ask during my degree project. The situation I’m curious about and that I have investigated is the meeting between children and psychologists in therapy sessions. Can objects make the communication between these two parties easier? What value do objects have in these situations?

One of the psychologists that I interviewed told me that she always has a basket close to her and the patient with various stress balls. Among these stress balls, there is one, which is especially popular and quite often gets taken from the clinic in secret. This anecdote triggered me! It felt like an area where there is a lot to explore and also an area where a designer would be able to contribute with ideas.

Talking objects

Kan objekt också prata? Kan de hjälpa oss att komma ihåg hur något kändes eller förklara hur något känns? Det här är några av de frågor jag har ställt under mitt examensarbete. Situationen som jag är nyfiken på och som jag har utforskat är mötet mellan barn och psykolog i terapisamtal. Kan objekt göra kommunikationen mellan dessa två parter enklare? Vilket värde har objekt i dessa situationer?

En av de psykologer som jag intervjuade berättade att det finns en skål med stressbollar på hennes kontor. Bland dessa stressbollar finns en specifik boll som ofta blir tagen från hennes kontor i smyg. Denna anekdot triggade mig! Det kändes som ett område där det finns mycket att utforska och kanske är detta ett område där en designer kan bidra med idéer och kunskap.