Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Alexander Åsemyr

Alexander Åsemyr


Alexander Åsemyr
b. 1990, Sweden

Enjoying control in an autonomous future

Society is being changed in a major way. We increasingly depend on artificial intelligence, and soon this will reach our transport system. My degree project explores the subject of self-control in an autonomous future. I have decided to use a future scenario in which society is built around autonomous means of transports. If we allow everyone’s ability to self-control to disappear, mankind is at risk of becoming absorbed by artificial intelligence.
Does a vehicle driven by a person have a place in an autonomous future? Is it possible to create a vehicle that, in the future, can be a platform for self-control and freedom’s recreation?

Att åtnjuta kontroll i en självständig framtid

En stor förändring sker i samhället just nu. Vi för litar oss allt mer på artificiell intelligens, och snart når detta våra transportmedel. Med mitt examensarbete vill jag utforska ämnet egenkontroll i en autonom framtid. Jag har valt att använda mig av ett framtidsscenario där samhället är uppbyggt kring autonoma transportmedel. Om vi skall låta allas färdighet som innehavare av egenkontroll försvinna är människan i riskzonen för att absorberas av artificiell intelligens.
Platsar ett fordon framfört av en människa i en autonom framtid? Går det att skapa ett fordon som i framtiden blir en plattform för egenkontroll och frihetens rekreation?