Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Gustav Olofsson

Gustav Olofsson
Gustav Olofsson
b. 1994, Sweden

Pathos within Products - Designing emotionally charged artifacts

Have you ever had an object which made you feel like it had its own emotions?

In this work, I have investigated how objects can express human-like emotions and how this can generate empathy towards the interacting person.

Pathos, a term which originates from ancient sculpture, is used in order to methodically express and evoke emotion. My intention has been to study how pathos can work as a design method for creating meaning and engaging the user with the artefact.

Energy consumption is something one cannot see, nor touch, but is always occurring in our homes. For most of us, the only relationship we have towards our energy consumption is through the monthly electricity bill.

Therefore, this study has been investigating how the consumer can be more emotionally engaged with one’s energy consumption, when using pathos as a design method.

Patos hos produkter - Att formge känslomässigt laddade artefakter

Har du någonsin haft ett föremål som gav dig intrycket att det hade egna känslor?

I det här projektet har jag undersökt hur föremål kan uttrycka mänskliga känslor och hur detta kan skapa empati för personen som interagerar med det.

Patos, ett ord som stammar från antik skulptur, används för att metodiskt uttrycka och framkalla känslor. Min avsikt har varit att studera hur patos kan fungera som en designmetod för att skapa mening och engagera användaren i föremålet.

Energiförbrukning är något vi varken kan se eller röra men som sker konstant i våra hem. För de flesta av oss är den månatliga elräkningen det enda förhållandet vi har till vår energikonsumtion.

Därför har den här studien undersökt hur konsumenten kan bli mer känslomässigt engagerad i sin energikonsumtion genom att använda patos som designmetod.