Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Felicia Palmqvist Nordling

Felicia Palmqvist Nordling


Felicia Palmqvist Nordling
b. 1987, Sweden

A sustainable life 2040?

Doomsday messages frequently occur in our everyday life. You will find them everywhere, from the news you read in the morning to the film you watch in the evening. We are in trouble, this we have understood. A united force of environmental scientists urge us to change before it is too late, but instead of it leading to action, it more often seems to lead to confusion. Tiredly, we stand in the supermarket trying to figure out whether to choose organic tomatoes or the locally produced ones. A constant bad conscience.

Changing can be both terrifying and hard. Perhaps we need to be able to believe that it will all be fine, that a sustainable life does not have to be a worse one.

With my contribution to this exhibition I want to show my own version of what a sustainable future could look like.

Ett hållbart liv 2040?

Domedagsbudskap är frekvent återkommande i vår vardag. Du hittar dem i allt från nyheterna du läser på morgonen till filmen du ser på kvällen. Vi ligger illa till, det har vi förstått. En enig kår av miljöforskare manar till förändring innan det är försent, men istället för att leda till handlingskraft verkar det oftare leda till förvirring. Trötta står vi i mataffären och försöker förstå om vi ska välja de ekologiska tomaterna eller de närodlade. Ett ständigt dåligt samvete.

Att förändras kan vara både skrämmande och jobbigt. Kanske behöver vi få tro på att det kan bli bra, att ett hållbart liv inte behöver vara ett sämre?

Med mitt bidrag till denna utställning vill jag visa en egen vision av hur en hållbar framtid skulle kunna se ut.