Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Denny Fagerstam

Denny Fagerstam


Denny Fagerstam
b. 1988, Sweden
0760474788

Hand tools for people with rheumatism

Imagine wanting to hang a painting on your wall using a hammer. Or turning, pulling and pinching objects using tongs. But your functional impairment gets in your way.

Today, there are a million rheumatics in Sweden. Having rheumatoid arthritis means chronic pain and stiffness of the joints, which makes it hard to be mobile and employ the power needed. Most of us have been in contact with hand tools at some point in our lives. However, many rheumatics cannot currently use hand tools as they are designed for people with full functionality in their hands. As a trained carpenter and industrial designer, I wanted to create hand tools that can be used by as many people as possible, as equally as possible. I hope to make people’s everyday lives simpler, more fun, creative and independent.

Handverktyg för reumatiker

Tänk dig att du vill sätta upp en tavla på väggen med en hammarens hjälp. Eller vrida, dra och knipsa föremål med en tång. Men din funktionsnedsättning sätter käppar i hjulen för dig.

Idag finns det en miljon reumatiker i Sverige. Att vara ledgångsreumatiker innebär smärta och stelhet i lederna, vilket kan göra det svårt att vara rörlig och använda den kraft som behövs. Handverktyg är någonting som de allra flesta någon gång under livet varit i kontakt med. Det är dock många reumatiker som inte klarar av detta då handverktygen idag är anpassade till människor med full funktion i händerna. Som yrkesutbildad snickare och industridesigner ville jag skapa handverktyg som kan användas av många människor på så lika villkor som möjligt. Jag hoppas kunna göra vardagen lättare, roligare, mer kreativ och självständig för fler.