Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Oliver Edgren

Oliver Edgren
Oliver Edgren
b. 1988, Sweden

Varying

Small apartments and many moves; how do we make this work?

Compact living.

As a student in Stockholm, it is hard to find somewhere to live, as there are 80,000 students and 12,000 student residences. When an apartment is on offer, you cannot turn it down.

Living in a small apartment on a short lease means having furniture that can be used in different scenarios.

The next move may be just around the corner.

I am attempting to make a piece of furniture that can be used in different situations.

When you live in tight quarters, you have to decide what matters the most, and the most important item in that moment is my starting point.

A modular piece of furniture that is easy to pack before the upcoming move, adaptable to different layouts and different needs that arise in everyday life.

Variera

Små lägenheter och många flyttar, hur får vi det att gå ihop?

Compact living.

Som student är det svårt att hitta bostad i Stockholm, när det finns runt 80 000 studenter och 12 000 studentbostäder. När chansen till lägenhet erbjuds får en passa på.

Att bo i en liten lägenhet och på kort kontrakt gör att en behöver ha möbler som kan varieras för olika scenarion.

Nästa flytt kan vara runt hörnet.

Jag försöker göra en möbel som en lätt skall kunna variera för olika situationer.

När en bor på en liten yta får man prioritera vad som är viktigast, och vad som är det viktigaste i stunden är min utgångspunkt.

En modulär möbel som är lätt att packa ihop inför den kommande flytten, anpassningsbar för varierande planlösning och de olika behov som uppstår i vardagen.