Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Oscar Södergren

Oscar Södergren


Oscar Södergren
b. 1990, Sweden

Mo2s A Bicycle Designed for the Swedish Police

The Mo2 bicycle is designed to meet the needs of the Swedish police who use bicycles on duty. Cycling officers have found an appreciation for the great number of advantages that the bicycle provides for them. Among these advantages is the gained mobility and accessibility in cities, improved personal contact with the general public and their reduced dependency on cars. With the number of cycling police officers in Sweden growing, I chose to work with developing a concept that would facilitate the development of their work. The project is focused not only on the unique demand of functions accompanied by police work, but also on the values and emotions that the police want to communicate. The Mo2 aims to improve the working environment of the police and those who interact with them.

Mo2 - en cykel formgiven för polisen

Mo2-cykeln är utformad för att möta behoven hos den svenska polisen som använder cyklar i sitt arbete. Cyklande poliser har kommit att uppskatta de stora fördelar som cykeln ger dem. Några av dessa fördelar är den ökade mobiliteten och tillgängligheten i städer, förbättrad personlig kontakt med befolkningen och att det minskade bilberoendet. När nu antalet cyklande poliser i Sverige ökar så väljer jag att jobba med att utveckla ett koncept som skulle underlätta utvecklingen av deras arbete.  Projektet fokuserar inte bara på de unika funktioner som polisarbete kräver utan även på de värderingar och känslor som polisen vill kommunicera. Målet med Mo2-cyklarna är att förbättra arbetsmiljön för polisen och för de som interagerar med dem.