Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Céline Dutier

Céline Dutier


Céline Dutier
b. 1993, France

Food 2.2

“Year 2020. Leo, an 11 year old boy, is having Fooducation at his school. The class is learning different ways of intercooking vegetables with the chef. Later that day, Leo and his parents go to the grocery shop. They buy seasonal fruit and vegetables. At home, Leo and his parents playpare the dinner. Around this activity they can foodiscover and spend time together. Cooking has never been that fun, social and vital!”

Food shapes our society. A few decades ago, we were buying our food in the marketplace. Food had a different taste depending on the season. We could build a strong social link around food. Now we are disconnected. Fresh food in the supermarket looks perfect and tastes the same all year round. We cook less and less: we find it hard and time-consuming. We have forgotten the value of food, how to enjoy food and eat food.

My artefacts aim to change our behaviours and impact on a different food system. These are tools for the family to enjoy cooking, build links, and for children to have solid knowledge about food.

Mat 2.2

“År 2020. Leo, en 11-årig pojke har Fooducation-lektion i skolan. Klassen lär sig om olika sätt att interlaga grönsaker tillsammans med kocken. Senare på dagen åker Leo och hans föräldrar och handlar. De köper säsongens frukt och grönsaker. När de kommer hem  förbeleker Leo och hans föräldrar middagen. Genom den här aktiveten kan de  uppmatäcka och tillbringa tid tillsammans. Matlagning har aldrig varit roligare, socialare eller viktigare!”

Mat formar vårt samhälle. För bara några årtionden sedan köpte vi vår mat på marknaden. Mat smakade olika beroende på säsongen. Vi kunde bygga upp starka sociala band runt maten. Nu är vi frånkopplade. Färsk mat i affären ser perfekt ut och smakar likadant året runt. Vi lagar mindre och mindre mat: vi tycker att det är svårt och tidsödande. Vi har glömt bort matens värde, hur man njuter av mat och äter mat.

Mina objekt syftar till att förändra våra beteenden och inverkan på ett annorlunda matsystem. Det här är verktyg som familjen kan använda för att njuta av matlagning, knyta band och ge barn en gedigen kunskap om mat.