Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Jari Devad

Jari DevadJari Devad
b. 1974, Sweden

Object for common outdoor spaces

Nature and playing outdoors are important for a child to thrive and develop. We spend less time in nature and more time in established environments, constructed locations where play and interaction can sometimes be regulated. Children like to use their imaginations and create their own games, as long as the environment allows it. A shared space at preschool needs to accommodate the children’s different needs such as allowing them to have privacy, rest, be active, play and provide room for them to meet. In collaboration with Tom Tits preschool I have created a proposal for functional objects in the shared outdoor space. Objects which allow for different activities, promote meetings and interaction for children and adults alike.

Objekt för gemensam utemiljö

Miljö och utelek är viktigt för att barn skall utvecklas och må bra. Vi tillbringar mindre tid i naturen och mer tid i inrättade miljöer, konstruerade platser där leken och hur vi umgås ibland är förevisad. Barn använder gärna fantasin och skapar sin egen lek om miljön tillåter det. En gemensam plats i förskolan behöver erbjuda möjlighet till olika saker så som avskildhet, vila, aktivitet, lek eller plats för möten. I samarbete med Tom Tits förskola har jag utformat förslag på funktionella objekt för den gemensamma utemiljön. Objekt som ger möjlighet till olika aktiviteter, främjar möten och interaktion, både för barn och vuxna.