Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Liisa Widstrand

Liisa Widstrand

Liisa Widstrand
b. 1992, Sweden

Tjena – Meeting new friends in Sweden

Never before has the number of people seeking shelter in Sweden been as high as it was in 2015. The 2,5 year-long wait for an asylum answer has just begun for thousands of people all over the country. What many Swedes do not know is that governmental agencies contribute with neither social nor language enforcing activities during this time, and that that responsibility lies completely with volunteering efforts. You and Me, that is.

While surveys show that 2 out of 3 Swedes can imagine themselves engaging in non-profit initiatives, only 1 out of us 10 actually do it. In my project I have therefore investigated how I through design could increase the number of activities with newly arrived people, as well as make those other good-hearted but hesitating Swedes actually engage in them. By looking at Swedes’ angsts about non-profit work and by talking to newly arrived persons about their dreams and needs, I have put together the service Tjena (Swedish salutation) that is meant to invite, engage and unite the inhabitants of Sweden.

Tjena – Meeting new friends in Sweden

Aldrig någonsin innan har så många människor sökt skydd i Sverige som under 2015, och den 2,5 år långa väntan på asylsvar har just börjat för tusentals människor utspridda i Sverige. Vad många svenskar inte vet är att myndigheter inte bidrar med varken sociala eller språkliga aktiviteter under denna tid, utan att det ansvaret idag ligger idag helt hos ideella krafter. Det vill säga dig och mig.

Medan undersökningar visar att 2 av 3 svenskar kan tänka sig att engagera sig ideellt, är det bara 1 av 10 som faktiskt gör det. I mitt projekt har jag därför undersökt hur jag genom design skulle kunna fånga upp dessa andra goda men velande svenskar, och hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter med nyanlända att engagera sig i. Genom att titta på svenskars farhågor om ideellt engagemang och efter att ha pratat med nyanlända om deras drömmar och behov, så skapade jag tjänsten Tjena som är tänkt ska bjuda in, engagera och ena Sveriges invånare.