Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Björn Hans Grauers

Björn Hans Grauers


Björn Hans Grauers
b. 1993, Sweden

Björn Aktiva: Private transportation towards a sustainable society

”Ever since the beginning of mankind we have travelled, land and sea.
Forever moved forward, with sight in the horizon, as far as our eyes could see.
The road may not always have been clear, sometimes, we never even got there.
But the road brought us knowledge and wisdom. For life, is merely the journey, we wish upon.””*

I’ve always loved the journey, an exploration of the unknown, the feeling of speed and movement. It may come in different shapes and forms, but deep down I believe this is something within all of us. In our urge for change. After all it’s what we’re built for, what made us strong.
This project is about our health, it’s about our environment and our way of life. It’s about my responsibility as a designer to communicate the knowledge needed for us to reach a sustainable solution.
This is my dream. Sustainable private transportation.

*Quote by Björn Hans Grauer in his film My Journey

Björn Aktiva: Privattransport mot det hållbara samhället

”Ever since the beginning of mankind we have travelled, land and sea.
Forever moved forward, with sight in the horizon, as far as our eyes could see.
The road may not always have been clear, sometimes, we never even got there.< But the road brought us knowledge and wisdom. For life, is merely the journey, we wish upon.”* Jag har alltid älskat resan, ett utforskande av det okända, känslan av fart och rörelse. Det må arta sig i olika former, men innerst inne tror jag att det är något vi alla har i oss. Ett behov av förändring. Det är ändå det vi är byggda för, det som gjort oss starka. Detta projekt handlar om vår hälsa, det handlar om vår miljö och vårt sätt att leva. Det handlar om mitt ansvar som designer att kommunicera den kunskap som krävs, för att vi skall kunna nå en hållbar lösning. Det här är min dröm. Hållbar privattransport. *Citat av Björn Hans Grauer i filmen My Journey