Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Karin Brännström

Karin Brännström

Karin Brännström
b. 1991, Sverige

Precious Transportation

How can I use design to improve the situation for cycling families with small children in Stockholm? Can I, by clarifying the purpose of the child bike seat – to carry and transport a child in traffic – contribute to increased awareness regarding the cyclist and thereby making their journey safer?

I have looked at the conditions for cyclists in Stockholm, the infrastructure and the interaction between road-users. Today, many believe that it is dangerous to bike in Stockholm, which leads to many families choosing other modes of transport. I want to move focus away from the danger aspect and instead create a feeling of safety by increasing the social interaction in traffic.

Many of today’s bike seats are designed to look like traditional safety products. This type of design tells the user that the situation requires safety measures. The situation can therefore come across as more dangerous than it really is. How can I, through design, communicate that something valuable is being transported while meeting the cyclist’s need for attention and space?

Frakt av dyrbar last

Hur kan jag med hjälp av design förbättra för cyklande barnfamiljer i Stockholm? Kan jag genom att tydliggöra cykelbarnstolens uppgift – att bära och transportera ett barn i trafiken – bidra till ökad uppmärksamhet runt cyklisten och därmed skapa en tryggare resa?

Jag har undersökt förutsättningar för cyklister i Stockholm, infrastruktur och interaktion mellan trafikanter. I dag har många uppfattningen om att det är farligt att cykla i Stockholm vilket leder till att många barnfamiljer väljer bort cykeln som transportmedel. Jag vill minska fokuset på ”det farliga” och istället skapa en känsla av säkerhet genom att öka det sociala samspelet i trafiken.

Många av dagens cykelstolar har en formgivning som påminner om traditionella säkerhetsprodukter. Denna typ av formgivning talar om för användaren att situationen kräver säkerhet. Situationen kan därför uppfattas som farligare än vad den egentligen är. Hur kan jag genom form kommunicera frakt av dyrbar last och tillgodose cyklistens behov av uppmärksamhet och utrymme?