Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Industrial Design / Tove Nyberg

Tove Nyberg


Tove Nyberg
b. 1988, Sweden

The educational tool belt

In everyday speech we still use the terms dagis and dagisfröken (nursery and nursery teacher) even though most people know that it’s called förskola and förskollärare. A lot has happened since the activities were started. There is now a curriculum with clear educational objectives. The only question is if you can tell this by looking at the staff who works there?

I have designed an educational work tool for nursery staff. They currently have no work uniform and therefore nothing that physically signifies the knowledge and the educational work they perform. They use their private clothes, which are not always adapted to the work. Some of them have solved it by purchasing dungarees, others have sewn their own tool belts or aprons. In this project I want to raise their status, facilitate the everyday work and create community spirit in a professional field that is predominantly female. This is an educational tool belt designed for them.

Pedagogbältet

I folkmun används fortfarande ofta begreppen dagis och dagisfröken, trots att de flesta vet att det heter förskola och förskollärare. Mycket har hänt sedan verksamheten startade. Nu finns en läroplan med tydliga pedagogiska mål. Frågan är bara om det syns på personalen som arbetar där?

Jag har designat ett pedagogiskt arbetsverktyg för förskolepersonal. I dagsläget har de inga arbetskläder och därför heller inget som fysiskt påminner om den kunskap och det pedagogiska arbete de utför. De får använda sina privata kläder, vilka inte alltid är anpassade för arbetet. Vissa har löst det på så sätt att de köpt snickarbyxor, andra har sytt egna snickarbälten eller förkläden. Jag vill med mitt projekt höja statusen, underlätta vardagen och skapa gemenskap i en yrkeskår där de flesta är kvinnor. Detta med ett pedagogiskt verktygsbälte designat för dem.